TSP Quiz

▶ Starta Ladda ned på Google Play Ladda ned på App Store

Version 2.16.0

Quiz startade från en ordlista använder val av frågetyper samt antal svarsalternativ från fliken "fler alternativ" i Nytt quiz.

Version 2.16.2DiscordFacebookAnvändarenkätGithub

Privacy policy

Legacy-version

Videofilmer från Svenskt Teckenspråkslexikon CC-BY-NC-SA