TSP Quiz

Privacy Policy

Inställningar sparas lokalt

Alla inställningar i TSP Quiz lagras lokalt på enheten. Det inkluderar såväl val av kategorier som ordlistor

Server

TSP Quiz använder en server för att generera frågor. T.ex. kan appen be om 3 ord och skicka med filter såsom t.ex. av användaren valda kategorier, typ av tecken mm. Appen skickar också med vilken version av appen som användaren använder.

På servern loggas alla anrop med app-version för att kunna se hur stor andel av trafiken som kommer från web, Android och iOS. Däremot loggas inte IP-adresser eller annan information som kan knytas till användaren

Dela-funktioner

TSP Quiz erbjuder dela-funktioner. Dela quiz skapar en länk som innehåller all information om quizet i länken. Länken går att de-koda med publik information på github.com/tspquiz. För att dela en ordlista kopierar användare en json-kod som innehåller hela ordlistan och skickar till en annan användare. json-koden innehåller i klartext vilka tecken som ingår i ordlistan samt ordlistans namn.

Dokument-version

Senast uppdaterat: 2021-10-03

Dokumentet kan uppdateras vid behov.

Tillbaka